Χαρακτηρισμός βαθμολογίας μαθητή

Χαρακτηρισμός βαθμολογίας μαθητή! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει τό όνομα και το μέσο όρο βαθμολογίας ενός μαθητή και εμφανίζει τον χαρακτηρισμό του. “Απορρίπτεται” για βαθμό 0-9, “Καλώς” για βαθμό 10-16, “Λίαν καλώς” για βαθμό...