Υπολογισμός λογαριασμού σε Internet Cafe

Υπολογισμός λογαριασμού σε Internet Cafe! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα και τo χρόνο που παρέμεινε κάποιος πελάτης σε ένα Internet Cafe και υπολογίζει τα λεφτά που ωφείλει. Η πολιτική χρέωσης είναι: Τα πρώτα 30 λεπτά χρεώνονται 1.5 €, ενώ κάθε επόμενο...