Ταμειακή μηχανή

Ταμειακή μηχανή! Το παρακάτω πρόγραμμα λειτουργεί σαν ταμειακή μηχανή. Ζητάμε τη τιμή ενός προιόντος(μεταβλητή a) και το ποσό που έδωσε ο πελάτης(μεταβλητή β). Μετά υπολογίζουμε και εμφανίζουμε τo πληρωτέο ποσό(με το ΦΠΑ) και τα ρέστα. Πατήστε ‘?’ για να...