Πίνακας προπαίδειας του τέσσερα

Πίνακας προπαίδειας του τέσσερα! Μπορούμε με τις εντολές επανάληψης να φτιάξουμε ένα πίνακα προπαίδειας. Στο παρακάτω πρόγραμμα κάνουμε δέκα επαναλήψεις και εμφανίζουμε το πίνακα προπαίδειας του τέσσερα. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να...