Κάνοντας πράξεις

Κάνοντας πράξεις! Μπορείτε να κάνετε πράξεις με τη χρήση των μπλοκ στην κατηγορία “Πράξεις”. Απλά μεταφέρετε τα μπλοκ στο λευκό χώρο και πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί ο κώδικας. Επιλέξτε απο την δεξιά στήλη τη γλώσσα προγραμματισμού για να δείτε τον...