Φτιάξτε ένα παιχνίδι γνώσεων

Φτιάξτε ένα παιχνίδι γνώσεων! Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να φτιάξουμε ένα παιχνίδι γνώσεων. Στο παρακάτω πρόγραμμα ρωτάμε “Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας;”, δημιουργούμε μία λίστα με πιθανές απαντήσεις και τη σωστή απάντηση. Μετά ψάχνουμε την...