Εμφανίζοντας ένα μήνυμα

Εμφανίζοντας ένα μήνυμα! Μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα με τη χρήση του μπλοκ “εκτύπωσε”, θα το βρείτε στην κατηγορία “Κείμενο”. Απλά μεταφέρετε το μπλοκ στο λευκό χώρο, γραψτε το μήνυμα σας και πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί ο κώδικας....