Μετατροπή ευρώ σε δολάρια

Μετατροπή ευρώ σε δολάρια! Μπορούμε με τα block απο τις “Πράξεις” να κάνουμε μετατροπή ευρώ σε δολάρια. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε τα ευρώ απο το χρήστη(μεταβλητή a) και μετά υπολογίζουμε και εμφανίζουμε τα δολάρια. Πατήστε ‘?’ για να δείτε...