Εντολές εισόδου-εξόδου

Eντολές εισόδου εξόδου! Μπορούμε με τις εντολές εισόδου, να δώσουμε μία τιμή και στη συνέχεια να την επεξεργαστούμε ή να την εμφανίσουμε. Δείτε στο παρακάτω πρόγραμμα πως ζητάμε ένα όνομα και πως το εμφανίζουμε με τη χρήση δύο μεταβλητών(στον προγραμματισμό σε μία...