Εμβαδό ορθογώνιου παραλληλόγραμμου

Εμβαδό ορθογώνιου παραλληλόγραμμου! Μπορούμε με τα block απο τις “Πράξεις” να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε δύο αριθμούς απο το χρήστη(μεταβλητές a και b) και μετά εμφανίζουμε το εμβαδό. Πατήστε...