Αριθμομηχανή δύο αριθμών

Αριθμομηχανή δύο αριθμών! Μπορούμε με τα block απο τις “Πράξεις” να κάνουμε μια απλή αριθμομηχανή. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε δύο αριθμούς απο το χρήστη(μεταβλητές a και b) και μετά εμφανίζουμε το άθροισμα, τη διαφορά, το πηλίκο και το γινόμενο. Πατήστε...