Έλεγχος ενός αριθμού αν είναι άρτιος ή περιττός

Έλεγχος ενός αριθμού αν είναι άρτιος ή περιττός! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει ένα αριθμό και εμφανίζει αν είναι άρτιος ή περιττός. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας. Δοκιμάστε! Αλλάξτε τo παραπάνω...