Μαθήματα!

Υπολογισμός λογαριασμού σε Internet Cafe

Υπολογισμός λογαριασμού σε Internet Cafe!To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα και τo χρόνο που παρέμεινε κάποιος πελάτης σε ένα Internet Cafe και υπολογίζει τα λεφτά που ωφείλει. Η πολιτική χρέωσης είναι: Τα πρώτα 30 λεπτά χρεώνονται 1.5 €, ενώ κάθε επόμενο 30λεπτο...

Υπολογισμός πιο συμφέρουσας τιμής τριών προιόντων

Υπολογισμός πιό συμφέρουσας τιμής τριών προιόντων!To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα, τη τιμή και τη ποσότητα απο τρία προιόντα και μετά υπολογίζει και εμφανίζει την πιο συμφέρουσα τιμή. Πατήστε '?' για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα...

Υπολογισμός συνάρτησης

Υπολογισμός συνάρτησης!To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει έναν αριθμό και υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της ακόλουθης συνάρτησης, Fx ← (6 * a) / (a - 1) ^ 2 Πατήστε '?' για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας. Δοκιμάστε! Αλλάξτε...

Χαρακτηρισμός βαθμολογίας μαθητή

Χαρακτηρισμός βαθμολογίας μαθητή!To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει τό όνομα και το μέσο όρο βαθμολογίας ενός μαθητή και εμφανίζει τον χαρακτηρισμό του. "Απορρίπτεται" για βαθμό 0-9, "Καλώς" για βαθμό 10-16, "Λίαν καλώς" για βαθμό 17-18, "Άριστος" 19-20 αλλιώς "Λάθος...

Έλεγχος ενός αριθμού αν είναι άρτιος ή περιττός

Έλεγχος ενός αριθμού αν είναι άρτιος ή περιττός!To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει ένα αριθμό και εμφανίζει αν είναι άρτιος ή περιττός. Πατήστε '?' για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.Δοκιμάστε! Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα να...

Μισθοδοσία προσωπικού

Μισθοδοσία προσωπικού!To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα του μισθωτού, το επίπεδο σπουδών (1. βασική εκπαίδευση, 2. ΑΕΙ και 3. Μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς και τα έτη υπηρεσίας και υπολογίζει και εμφανίζει τις μηνιαίες αποδοχές του. O βασικός μισθός είναι 1200 €....

Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών

Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών!To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη και το ποσό της ανάληψης από ένα ΑΤΜ του ΔΙΑΣ, ελέγχει αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και εκτυπώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού και τη χρέωση που...

Ενεργοποίηση κλιματισμού

Ενεργοποίηση κλιματισμού!To παρακάτω πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα αν πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι ο κλιματισμός σε μία εταιρεία. Ο κλιματισμός στα γραφεία της εταιρείας διαθέτει τρείς αισθητήρες και ενεργοποιείται μόνο αν ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στα τρία σημεία...

Λογότυπα και μελωδίες

Λογότυπα και μελωδίες!To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το σύνολο των λογότυπων και μελωδιών που κάποιος συνδρομητής ‘κατέβασε’ στο κινητό του και εκτυπώνει τη χρέωση και με τις δυο παρακάτω προσφορές. Προσφορά με πάγιο. Εγγραφή στο club, με πάγιο μηνιαίο κόστος 1.20 €,...

Bαθμολογία μαθητή

Bαθμολογία μαθητή! Το παρακάτω πρόγραμμα υπολογίζει την βαθμολογία ενός μαθητή. Διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τους βαθμούς του στα δυο τετραμηνα καθώς και τον γραπτό του βαθμό στις εξετάσεις και υπολογίζει την τελική βαθμολογία. Πατήστε '?' για να δείτε τα σχόλια....

Ταμειακή μηχανή

Ταμειακή μηχανή! Το παρακάτω πρόγραμμα λειτουργεί σαν ταμειακή μηχανή. Ζητάμε τη τιμή ενός προιόντος(μεταβλητή a) και το ποσό που έδωσε ο πελάτης(μεταβλητή β). Μετά υπολογίζουμε και εμφανίζουμε τo πληρωτέο ποσό(με το ΦΠΑ) και τα ρέστα. Πατήστε '?' για να δείτε τα...

Μετατροπή ευρώ σε δολάρια

Μετατροπή ευρώ σε δολάρια!Μπορούμε με τα block απο τις "Πράξεις" να κάνουμε μετατροπή ευρώ σε δολάρια. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε τα ευρώ απο το χρήστη(μεταβλητή a) και μετά υπολογίζουμε και εμφανίζουμε τα δολάρια. Πατήστε '?' για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να...

Εμβαδό ορθογώνιου παραλληλόγραμμου

Εμβαδό ορθογώνιου παραλληλόγραμμου!Μπορούμε με τα block απο τις "Πράξεις" να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε δύο αριθμούς απο το χρήστη(μεταβλητές a και b) και μετά εμφανίζουμε το εμβαδό. Πατήστε '?' για να δείτε...

Αριθμομηχανή δύο αριθμών

Αριθμομηχανή δύο αριθμών!Μπορούμε με τα block απο τις "Πράξεις" να κάνουμε μια απλή αριθμομηχανή. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε δύο αριθμούς απο το χρήστη(μεταβλητές a και b) και μετά εμφανίζουμε το άθροισμα, τη διαφορά, το πηλίκο και το γινόμενο. Πατήστε '?' για να...

Πίνακας προπαίδειας του τέσσερα

Πίνακας προπαίδειας του τέσσερα!Μπορούμε με τις εντολές επανάληψης να φτιάξουμε ένα πίνακα προπαίδειας. Στο παρακάτω πρόγραμμα κάνουμε δέκα επαναλήψεις και εμφανίζουμε το πίνακα προπαίδειας του τέσσερα. Πατήστε '?' για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε νέα...

Φτιάξτε ένα παιχνίδι γνώσεων

Φτιάξτε ένα παιχνίδι γνώσεων!Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να φτιάξουμε ένα παιχνίδι γνώσεων. Στο παρακάτω πρόγραμμα ρωτάμε "Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας;", δημιουργούμε μία λίστα με πιθανές απαντήσεις και τη σωστή απάντηση. Μετά ψάχνουμε την απάντηση του...

Σύγκριση δύο αριθμών

Σύγκριση δύο αριθμών!Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να συγκρίνουμε δύο αριθμούς. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητούμε δύο αριθμούς και τους αποθηκεύουμε στις μεταβλητές "a" και "b", μετά ελέγχουμε τις τιμές τους και εμφανίζουμε το αντίστοιχο μήνυμα. Πατήστε '?' για να...

Έλεγχος θετικού αριθμού

Έλεγχος θετικού αριθμού!Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να δούμε αν κάποιος αριθμός είναι θετικός. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητούμε ένα αριθμό και τον αποθηκεύουμε στη μεταβλητή "a", μετά ελέγχουμε τη τιμή της και εμφανίζουμε το αντίστοιχο μήνυμα. Πατήστε '?' για να...

Εντολές εισόδου-εξόδου

Eντολές εισόδου εξόδου!Μπορούμε με τις εντολές εισόδου, να δώσουμε μία τιμή και στη συνέχεια να την επεξεργαστούμε ή να την εμφανίσουμε. Δείτε στο παρακάτω πρόγραμμα πως ζητάμε ένα όνομα και πως το εμφανίζουμε με τη χρήση δύο μεταβλητών(στον προγραμματισμό σε μία...

Κάνοντας πράξεις

Κάνοντας πράξεις!Μπορείτε να κάνετε πράξεις με τη χρήση των μπλοκ στην κατηγορία "Πράξεις". Απλά μεταφέρετε τα μπλοκ στο λευκό χώρο και πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί ο κώδικας. Επιλέξτε απο την δεξιά στήλη τη γλώσσα προγραμματισμού για να δείτε τον αντίστοιχο...

Εμφανίζοντας ένα μήνυμα

Εμφανίζοντας ένα μήνυμα!Μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα με τη χρήση του μπλοκ "εκτύπωσε", θα το βρείτε στην κατηγορία "Κείμενο". Απλά μεταφέρετε το μπλοκ στο λευκό χώρο, γραψτε το μήνυμα σας και πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί ο κώδικας. Επιλέξτε απο την δεξιά...

Όροι Χρήσης

Εάν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε κάποιο υλικό ή πληροφορίες, οι οποίες εμφανίζονται στην τοποθεσία μας, διαβάστε πρώτα τους Όρους χρήσης της τοποθεσίας. Σημειώστε ότι η επίσκεψη και/ή χρήση της τοποθεσίας μας (αναπαράγοντας, για παράδειγμα, κάποιες πληροφορίες) συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης μας, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε και μη χρησιμοποιείτε αυτή την τοποθεσία.
Αποποίηση εγγυήσεων και ζημιών
Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ‘Η ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ‘Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ‘Η ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ‘Η ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, (2) ΟΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ ‘Η ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ, ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ‘Η ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ‘Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΗΓΕΙΣΤΕ, ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΥΛΙΚΟ ‘Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ- ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ‘Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ (A) ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, (B) ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ‘Η (Γ) ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ‘Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο χειρισμός των Προσωπικών Δεδομένων που μας διατίθενται στην Τοποθεσία, θα πραγματοποιείται με αρμόζοντες και διακριτικούς τρόπους. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση των αιτηθέντων λειτουργιών ή ενεργειών, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Δε θα μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στην Τοποθεσία, σε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνον (α) με τη συγκατάθεσή σας, (β) εάν χρειαστεί, βάσει νομικής διάταξης ή δικαστικής εντολής. (γ) εφόσον πιστεύουμε, εύλογα, ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε νόμο, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Κυριότητα και Πνευματικά Δικαιώματα

Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο, παρά μόνο με τον τρόπο που καθορίζει το παρόν. Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να συνιστά παραβίαση (ή παραβιάσεις) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους, και μπορεί να ζητηθεί να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, λογισμικού, κειμένου και γραφικών, πλήκτρων, λέξεων κλειδιών, και ετικετών, που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο (Site) προστατεύονται από copyright σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες. Επιτρέπεται η προβολή και εκτύπωση του Περιεχομένου, καθώς και η διανομή των εγγράφων που προκύπτουν επ’ αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους τα έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους πληροφόρησης και μη εμπορικής προσωπικής χρήσης ενώ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον Παρόντα τόπο, κάθε φορά που χρησιμοποιούνται αυτά τα έγγραφα. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή, η τροποποίηση, η πώληση, η εκπομπή ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορική εκμετάλλευση οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στην Τοποθεσία. Δελτία τύπου και άλλα έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως “δημόσια”, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με το κοινό, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σ’ αυτά η πηγή των πληροφοριών που περιέχουν.

Εάν στείλετε μηνύματα ή υλικό στην Τοποθεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όλα αυτά τα μηνύματα αυτού του είδους στο βαθμό που δε φέρουν διαφορετικό χαρακτηρισμό- θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Διατηρούμε το ελεύθερο να χρησιμοποιήσουμε, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς, οποιεσδήποτε συλλήψεις, ιδέες, μεθόδους εκμάθησης ή τεχνικές που περιέχονται σε μηνύματα που στέλνετε στην Τοποθεσία για οποιοδήποτε λόγο. Ωστόσο, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους ιδέες ή υλικό, καθώς και ότι δεν έχετε δικαίωμα να επιβάλλετε τέτοια χρήση.

Τα μαθήματα στο glockly.com έχουν βελτιστοποιηθεί για τη μάθηση και τη δοκιμή. Τα μαθήματα αναθεωρούνται συνεχώς για να αποφεύγονται λάθη, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ορθότητα του περιεχομένου. Για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης. Πνευματικά δικαιώματα ©2019 gdo.com.