Υπολογισμός λογαριασμού σε Internet Cafe

Υπολογισμός λογαριασμού σε Internet Cafe! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα και τo χρόνο που παρέμεινε κάποιος πελάτης σε ένα Internet Cafe και υπολογίζει τα λεφτά που ωφείλει. Η πολιτική χρέωσης είναι: Τα πρώτα 30 λεπτά χρεώνονται 1.5 €, ενώ κάθε επόμενο...

Υπολογισμός πιο συμφέρουσας τιμής τριών προιόντων

Υπολογισμός πιό συμφέρουσας τιμής τριών προιόντων! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα, τη τιμή και τη ποσότητα απο τρία προιόντα και μετά υπολογίζει και εμφανίζει την πιο συμφέρουσα τιμή. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε...

Υπολογισμός συνάρτησης

Υπολογισμός συνάρτησης! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει έναν αριθμό και υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της ακόλουθης συνάρτησης, Fx ← (6 * a) / (a – 1) ^ 2 Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας....

Χαρακτηρισμός βαθμολογίας μαθητή

Χαρακτηρισμός βαθμολογίας μαθητή! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει τό όνομα και το μέσο όρο βαθμολογίας ενός μαθητή και εμφανίζει τον χαρακτηρισμό του. “Απορρίπτεται” για βαθμό 0-9, “Καλώς” για βαθμό 10-16, “Λίαν καλώς” για βαθμό...

Έλεγχος ενός αριθμού αν είναι άρτιος ή περιττός

Έλεγχος ενός αριθμού αν είναι άρτιος ή περιττός! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει ένα αριθμό και εμφανίζει αν είναι άρτιος ή περιττός. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια. Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας. Δοκιμάστε! Αλλάξτε τo παραπάνω...

Μισθοδοσία προσωπικού

Μισθοδοσία προσωπικού! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα του μισθωτού, το επίπεδο σπουδών (1. βασική εκπαίδευση, 2. ΑΕΙ και 3. Μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς και τα έτη υπηρεσίας και υπολογίζει και εμφανίζει τις μηνιαίες αποδοχές του. O βασικός μισθός είναι 1200...