Μισθοδοσία προσωπικού

Μισθοδοσία προσωπικού! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα του μισθωτού, το επίπεδο σπουδών (1. βασική εκπαίδευση, 2. ΑΕΙ και 3. Μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς και τα έτη υπηρεσίας και υπολογίζει και εμφανίζει τις μηνιαίες αποδοχές του. O βασικός μισθός είναι 1200...

Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών

Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη και το ποσό της ανάληψης από ένα ΑΤΜ του ΔΙΑΣ, ελέγχει αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και εκτυπώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού και τη χρέωση που...

Ενεργοποίηση κλιματισμού

Ενεργοποίηση κλιματισμού! To παρακάτω πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα αν πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι ο κλιματισμός σε μία εταιρεία. Ο κλιματισμός στα γραφεία της εταιρείας διαθέτει τρείς αισθητήρες και ενεργοποιείται μόνο αν ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στα τρία σημεία...

Λογότυπα και μελωδίες

Λογότυπα και μελωδίες! To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το σύνολο των λογότυπων και μελωδιών που κάποιος συνδρομητής ‘κατέβασε’ στο κινητό του και εκτυπώνει τη χρέωση και με τις δυο παρακάτω προσφορές. Προσφορά με πάγιο. Εγγραφή στο club, με πάγιο μηνιαίο κόστος 1.20 €,...

Bαθμολογία μαθητή

Bαθμολογία μαθητή! Το παρακάτω πρόγραμμα υπολογίζει την βαθμολογία ενός μαθητή. Διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τους βαθμούς του στα δυο τετραμηνα καθώς και τον γραπτό του βαθμό στις εξετάσεις και υπολογίζει την τελική βαθμολογία. Πατήστε ‘?’ για να δείτε...