Χαρακτηρισμός βαθμολογίας μαθητή!

To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει τό όνομα και το μέσο όρο βαθμολογίας ενός μαθητή και εμφανίζει τον χαρακτηρισμό του. “Απορρίπτεται” για βαθμό 0-9, “Καλώς” για βαθμό 10-16, “Λίαν καλώς” για βαθμό 17-18, “Άριστος” 19-20 αλλιώς “Λάθος δεδομένο”.

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε να ελέγχει τη βαθμολογία, να δέχεται τιμές μόνο απο 0 μέχρι 20.