Φτιάξτε ένα παιχνίδι γνώσεων!

Μπορούμε με τις εντολές ελέγχου να φτιάξουμε ένα παιχνίδι γνώσεων. Στο παρακάτω πρόγραμμα ρωτάμε “Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας;”, δημιουργούμε μία λίστα με πιθανές απαντήσεις και τη σωστή απάντηση. Μετά ψάχνουμε την απάντηση του χρήστη(μεταβλητή question1) αν βρίσκεται στη λίστα(μεταβλητή answers1) και εμφανίζουμε “Μπράβο” αλλιώς “Λάθος”. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Κάντε το δικό σας παιχνίδι γνώσεων με τρείς ερωτήσεις.