Υπολογισμός πιό συμφέρουσας τιμής τριών προιόντων!

To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα, τη τιμή και τη ποσότητα απο τρία προιόντα και μετά υπολογίζει και εμφανίζει την πιο συμφέρουσα τιμή.

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε να εμφανίζει μετά το όνομα του προιόντος το μήνυμα “με τιμή” και μετά την τιμή του προιόντος.