Υπολογισμός λογαριασμού σε Internet Cafe!

To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το όνομα και τo χρόνο που παρέμεινε κάποιος πελάτης σε ένα Internet Cafe και υπολογίζει τα λεφτά που ωφείλει. Η πολιτική χρέωσης είναι: Τα πρώτα 30 λεπτά χρεώνονται 1.5 €, ενώ κάθε επόμενο 30λεπτο χρεώνεται προς 1.20 €. Μόλις περάσει ένα λεπτό χρεώνεται 30λεπτο.

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε να χρεώνεται κάθε 15 λεπτά 1€.