Πίνακας προπαίδειας του τέσσερα!

Μπορούμε με τις εντολές επανάληψης να φτιάξουμε ένα πίνακα προπαίδειας. Στο παρακάτω πρόγραμμα κάνουμε δέκα επαναλήψεις και εμφανίζουμε το πίνακα προπαίδειας του τέσσερα. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Φτιάξτε δύο πίνακες προπαίδειας του πέντε και του εννιά.