Μετατροπή ευρώ σε δολάρια!

Μπορούμε με τα block απο τις “Πράξεις” να κάνουμε μετατροπή ευρώ σε δολάρια. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε τα ευρώ απο το χρήστη(μεταβλητή a) και μετά υπολογίζουμε και εμφανίζουμε τα δολάρια. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που να κάνει μετατροπή τα δολάρια σε ευρώ.