Λογότυπα και μελωδίες!

To παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει το σύνολο των λογότυπων και μελωδιών που κάποιος συνδρομητής ‘κατέβασε’ στο κινητό του και εκτυπώνει τη χρέωση και με τις δυο παρακάτω προσφορές.

Προσφορά με πάγιο.
Εγγραφή στο club, με πάγιο μηνιαίο κόστος 1.20 €, και επιπλέον χρέωση 0.13 € για κάθε λογότυπο ή μελωδία που ‘κατεβάζει’ στο κινητό του συνδρομητή.

Προσφορά με χρέωση.
Χρέωση 0,35 € για κάθε λογότυπο ή μελωδία που ζητείται.

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Προσθέστε στο παραπάνω πρόγραμμα μία ετήσια προσφορά με κόστος 59 ευρώ.