Ενεργοποίηση κλιματισμού!

To παρακάτω πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα αν πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι ο κλιματισμός σε μία εταιρεία. Ο κλιματισμός στα γραφεία της εταιρείας διαθέτει τρείς αισθητήρες και ενεργοποιείται μόνο αν ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στα τρία σημεία είναι μικρότερος από έξι βαθμούς Κελσίου ή αν σε κάποιο από τα τρία σημεία είναι μικρότερος από πέντε βαθμούς Κελσίου.

Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Αλλάξτε τo παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε να εμφανίζει μήνυμα αν πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι ο κλιματισμός μόνο αν ο μέσος όρος των θερμοκρασιών σε δύο σημεία είναι μικρότερος από πέντε βαθμούς Κελσίου.