Εμφανίζοντας ένα μήνυμα!

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα με τη χρήση του μπλοκ “εκτύπωσε”, θα το βρείτε στην κατηγορία “Κείμενο”. Απλά μεταφέρετε το μπλοκ στο λευκό χώρο, γραψτε το μήνυμα σας και πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί ο κώδικας. Επιλέξτε απο την δεξιά στήλη τη γλώσσα προγραμματισμού για να δείτε τον αντίστοιχο κώδικα.

Δοκιμάστε!

Eμφανίσετε ένα μήνυμα με το άθροισμα δύο αριθμών.