Εμβαδό ορθογώνιου παραλληλόγραμμου!

Μπορούμε με τα block απο τις “Πράξεις” να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε δύο αριθμούς απο το χρήστη(μεταβλητές a και b) και μετά εμφανίζουμε το εμβαδό. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει το εμβαδόν ενός τριγώνου.