Αριθμομηχανή δύο αριθμών!

Μπορούμε με τα block απο τις “Πράξεις” να κάνουμε μια απλή αριθμομηχανή. Στο παρακάτω πρόγραμμα ζητάμε δύο αριθμούς απο το χρήστη(μεταβλητές a και b) και μετά εμφανίζουμε το άθροισμα, τη διαφορά, το πηλίκο και το γινόμενο. Πατήστε ‘?’ για να δείτε τα σχόλια.

Πατήστε για να προσθέστε νέα αντικείμενα στα block σας.

Δοκιμάστε!

Φτιάξτε μία απλή αριθμομηχανή που να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα, τη διαφορά, το πηλίκο και το γινόμενο τριών αριθμών.